Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen
en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) stellen voor:

Sociale plattegrond 29 november 2016: Minderjarige vluchtelingen

Vind je weg in het welzijnsveld

Het welzijnsveld en de belendende sectoren evolueren steeds sneller. De veelheid aan initiatieven, werkvormen en samenwerkingsverbanden maakt het de hulpverleners en doorverwijzers niet makkelijk om het overzicht te bewaren.

De Sociale Plattegrond: vorming vóór het werkveld, dóór het werkveld!

Vanuit een praktijkgerichte invalshoek maakt de Sociale Plattegrond je concreet wegwijs in het gedifferentieerde aanbod van structuren, organisaties en diensten! Welke cliŽnten kan je wanneer naar wie doorverwijzen en hoe doe je dat het best: de antwoorden op die vragen staan centraal.

Thema novembereditie: aanbod voor minderjarige asielzoekers

Op dinsdag 29 november (namiddag) maken we je wegwijs in het hulpverleningsaanbod voor minderjarige vluchtelingen.
Heel wat facetten die je als hulpverlener of doorverwijzer ervaart, passeren de revue.
Zoals:
  • In hoeverre verschillen de rechten en plichten van begeleide en niet-begeleide minderjarigen of de minderjarigen zonder wettig verblijf?
  • Hoe zit het met hun opvang en hun huisvesting?
  • Hoe verloopt de instroom naar het onderwijs?
  • Waar kunnen minderjarige vluchtelingen terecht voor psychosociale begeleiding?
  • In hoeverre is de integrale jeugdhulp toegankelijk voor deze doelgroep?

Wat mag je wel/niet verwachten ?

De Sociale Plattegrond biedt geen analyse tot in het kleinste detail. Je krijgt er wel een handig overzicht, gericht op een vlotte(re) doorverwijzing.

Zie ook het programma en de inschrijvingspagina.