Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen
en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) stellen voor:

Sociale plattegrond 19 april 2016: Meerderjarige asielzoekers

Vind je weg in het welzijnsveld

Het welzijnsveld en de belendende sectoren evolueren steeds sneller. De veelheid aan initiatieven, werkvormen en samenwerkingsverbanden maakt het de hulpverleners en doorverwijzers niet makkelijk om het overzicht te bewaren.

De Sociale Plattegrond: vorming vóór het werkveld, dóór het werkveld!

Vanuit een praktijkgerichte invalshoek maakt de Sociale Plattegrond je concreet wegwijs in het gedifferentieerde aanbod van structuren, organisaties en diensten! Welke cliŽnten kan je wanneer naar wie doorverwijzen en hoe doe je dat het best: de antwoorden op die vragen staan centraal.

Inhoud editie 19 april 2016: aanbod voor meerderjarige asielzoekers

Op dinsdag 19 april (namiddag) maken we je wegwijs in het hulpverleningsaanbod voor meerderjarige asielzoekers met of zonder gezin.
Heel wat facetten die je als hulpverlener of doorverwijzer kan ervaren, passeren de revue, o.m.: in hoeverre verschillen de rechten en plichten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden? Hoe kan je een buitenlands diploma laten gelijkschakelen? Waarvoor kan een asielzoeker bij het CAW terecht? Hoe zit het met de tewerkstelling van asielzoekers?

Programma

Het programma vind je hier.
(Er kunnen eventueel nog een paar kleine wijzigingen in het programma doorgevoerd worden)

Inschrijven

Deelname is gratis, maar op voorhand inschrijven is verplicht.